Japonca Öğrenmek Kolay Mıdır ?

Tarih:

Japonca denince ilk önce akla alfabesi gelmektedir. Bu bakımdan Japonca öğrenmesi zor bir dil olarak algı yaratmaktadır. Oysa bir Türk için öğrenmesi en kolay dillerden birisi olan Japonca Türkçe ile aynı dil ailesine mensuptur. Bu tarafıyla aslına bakarsak öğrenmesi oldukça zor bir dil olarak düşünülemez. Lakin bazı zor tarafları de bulunmaktadır. Buna karşın azimli bir emek harcama ile üstesinden gelmek zannedildiği kadar zor değildir.

Japonca Alfabesi Nasıldır?

Japonca’da aslında bir alfabe bulunmamaktadır. Şu sebeple Japonca bir heceler dilidir. Bu heceler mesela ka, ki ha, fu benzer biçimde seslerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu sesler tıpkı Türkçe’de olduğu benzer biçimde soldan sağa yazılmakta ve yazıldığı benzer biçimde okunmaktadır. Mesela se, n, se ve i heceleri yan yana yazılınca sensei diye okunması mümkün. Japonca’da bu heceleri oluşturmakta olan 3 değişik unsur yer almıştır. Bu unsurlardan ilki Hiragana denen hece sistemidir. Bu hece sisteminde 46 tane hece bulunmaktadır. Bununla beraber hecelerin okunuşunu birazcık yumuşatan yada değiştiren işaretler de yer alır. Bu işaretler hecelerin üstüne yerleştirir ve okunuşu birazcık değiştirir. Hiragana heceleri, Japonca’nın orijinal halinde yer edinen kelimelerin yazılması için kullanılır.

Mesela byoun park anlamına gelir ve Japonca’nın orijinal halinde vardır. Bu yüzden hiragana ile yazılır. Öteki taraftan bir de Katakana denilen bir hece sistemi bulunur. Bu hece sistemi ses olarak Hiragana ile birebir aynı olmakla beraber sadece hecelerin yazımı farklıdır. Katakana hece sistemi Japonca’ya dışarıdan eklenmiş kelimeleri yazmak için kullanılır. Mesela ko ve hi heceleri hem hiragana hem de katakana ile yazılabilir. Lakin ko-hi kelimesi kahve anlamına gelir ve dışarıdan alınan bir kelimedir. Bu yüzden katakana ile yazılmak zorundadır. Japoncayı öğrenmek isteyenler bu sorunu daha iyi anlayacaktır. Ek olarak Katakana bazı hususi kurallarda da yazım sistemi olarak kullanılmaktadır. Buraya kadar bahsedilmiş olan mevzu aslında zor benzer biçimde algılansa da birkaç gün emek harcama ile rahatça öğrenilebilmektedir. Lakin Japoncayı zorlaştıran kanji sistemi denilen bir sistem yer bulunmaktadır. Bu kanjiler aslına bakarsak tek bir işaretle birkaç hecenin verdiği anlamı ifade etmek suretiyle tasarlanmıştır. Burada örnek vermek gerekirse Japonca’da talebe anlamına gelen gakusei kelimesi ga-ku-se-i olmak suretiyle dört heceden oluşur. Yerli bir kelime olduğundan hiragana ile yazılır. Lakin bu ifadeyi kanji ile tek bir biçimde göstermek mümkündür. Böylelikle uzun bir ifade kısacık bir biçim ile belirtilmiş olur. Gündelik hayatta kullanılan 2000 tane kanji olduğu bilinmektedir. Japonca öğrenmek isteyen bir şahıs minimum bu kadar kanji ezberlemek zorundadır. Fakat totalde toplam 20.000 kanji olduğu biliniyor. Lakin bu kadar kanjiyi bilen Japon sayısı dahi oldukça azdır. Bu bakımdan hepsini öğrenmek gerekmez.

Japon metinlerinde bu 3 yazı tipi aynı anda yer almıştır. Bu yazıların bir arada yer almasına ise kana denilmektedir. Bir de Japonca ifadelerinin okunuşunun latin harfleri ile yazılmasına ise romanji denilmektedir. Romanjiyi kullanmak oldukça kolaydır. Lakin Japonca öğrenmek isteyenler için bu yöntem bir kolaya kaçma olur ve öneri edilmemektedir.

Japonca ile Türkçe’nin Benzerliği

Japonca neredeyse Türkçe ile birebir aynı kurallara haiz bir dildir. Belkide yer yer Türkçe’den daha kolay kurallara bağlanmış olması dilin özellikleri arasındadır. Japonca tıpkı Türkçe benzer biçimde yazıldığı benzer biçimde okunan bir dildir. Bununla beraber öge sıralaması da birebir aynıdır. Japonca tıpkı Türkçe benzer biçimde yüklemi sonda olan bir dildir. Üstelik bu dilde yüklem Türkçe’deki benzer biçimde özneye nazaran ek almaz. Lakin zamana nazaran çekimleri farklılaşır. Bu tarafıyla dışarıdan bakan birisi için Türkçe’den daha kolay olduğu düşünülmektedir. Öteki taraftan Japonca’da tamlayan eki vardır fakat tamlanan eki yoktur. Şu demek oluyor ki Türkçedeki benzer biçimde duruma nazaran değişmez. Bu da bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Sözgelişi Japoncada no eki iyelik ekidir. Watashi ise ben anlamına gelir. Benim demek için watashi no demek gerekmektedir. Benim arabam demek için ise watashi no kuruma demek yeterlidir. Üstelik burada kuruma kelimesi ek almamıştır. Aynı biçimde senin araban demek için anata no kuruma demek gerekmektedir. Oysa Türkçe’de otomobil kelimesi özneye nazaran şekillenir ve arabam, araban, otomobili şeklinde ek alarak değişmektedir. Bu bakımdan kolay kurallara haiz bulunduğunu söylemek mümkündür. Benzer biçimde yüklem de ek almaz. Meslela watashi wa gakusei desu, ben öğrenciyim anlamına gelir. Anata wa gakusei desu da aynı biçimde sen öğrencisin anlamına gelir. Fakat burada yüklem öğrenciyim, öğrencisin şeklinde değişmemektedir. Bu bakımdan bu dilde istisnaların azca olduğu ve cümlelerin kurallara nazaran şekillendiği dikkat çekmektedir. Üstelik Türkçe’de olduğu benzer biçimde Japonca’da da ögeler yer değiştirebilir. Şu demek oluyor ki örnek olarak ben geldim, demek yerine geldim ben de denebilir.

Japonca Nasıl Öğrenilir?

Bu dili öğrenmek isteyen bir insan kendi çabaları ile belli bir seviyeye ulaşabilir. Bu bakımdan piyasada bazı kitaplar yer almıştır. Bu kitaplardan ilkin alfabe sonrasında ise bazı kurallar rahatça öğrenilebilir. Sırf alfabe için yazılmış kitaplar vardır. Bununla beraber piyasada bazı kurslar yer almıştır. Fakat gene de piyasada hem kursların pahalı ve azca olması hem de kitap seçimi mevzusunda seçeneklerin yetersiz olması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkar. Öteki taraftan ergonomik yapma mevzusunda avantaj elde eden bir unsur bulunmaktadır. Bu unsur Japonca animelerin bolca oranda var olamasıdır. Bu animeler Japonca alt yazılı olarak da youtube ve öteki İnternet sitelerinde yer edinen çizgi dizilerdir. Bu şekilde Japoncayı geliştirmek oldukça kolay olacaktır.

Japonca Sınavlar

Japonca dil seviyesini belirlemek için yılda sadece bir kere olmak suretiyle Aralık ayında imtihan yapılmaktadır. Bu imtihan sadece Ankara’da olabilmektedir. Sınavda Türkçe – Japonca tercüme yapılmaktadır. Bununla beraber kanji ezber seviyesi de belirlenmektedir. Burada n5 ile n1 seviyesi içinde seviyeler vardır. Şayet bir şahıs belirlenen ilk 200 kanjiyi ezberlerse n5, 2000 kanjiyi ezberlerse n1 seviyesine ulaşmaktadır.

Japonca Öğrenmek Ne Kadar Sürer ?

Japonca dilbilgisi kuralları oldukça süratli biçimde öğrenilebilmektedir. Belkide dilbilgisi kurallarını esasen biliyor benzer biçimde hissetmemiz dahi mümkün. Şu sebeple bir çok dilbilgisi kuralı Türkçe ile birebir aynıdır. Bu bakımdan dilbilgisi öğrenmek oldukça kısa sürecektir. Bu süreyi 3 ay ile sınırlandırmak mümkün. Lakin Japonca bir tüm olarak öğrenilir. Bu yüzden kelime ezberlemek gerekecektir. Bu bakımdan kanjilerin ezberi zor bir süreçtir. Böylelikle Japonca öğrenmeyi isteyen kişiler kendini tamamen bu işe vermelidir. Bu olanak var ise Japonca öğrenmek 6 ay kadar sürecektir. İyi seviyede Japonca bilip bütün kurallara ve gündelik dile hakim olmak için 1 yıl vakit ayırmak şarttır. Lakin bu süre kişiye nazaran daha da uzayabilmektedir. Öteki taraftan günde bir tek azca bir vakit ayırarak (1-2 saat) Japonca öğrenmeyi başarmak gene de mümkündür. Bu süre 1.5 yıl ile 2 yıl içinde değişmektedir. Burada mühim olanın tertipli ve azimle çalışmak bulunduğunu unutulmamalıdır.

Japonca Öğrenmek Ne İşe Yarar ?

Japonca öğrenmek bilhassa otomotiv sektöründe işe yaracaktır. Bir Japon şirketi Japoncayı iyi bilen bir mühendis ile çalışmak isteyebilir. Öteki taraftan tek tek Türk şirketi için de durum böyledir. Japonya ile İkili ilişkilerin olduğu bütün işlerde bu biçim bir ekip arkadaşına gereksinim duyulacaktır. Bununla beraber bu ikili ilişkilerin olacağı bütün firmalar için geçerlidir. Ek olarak Japonca azca malum bir dildir. Bu bakımdan iş tekliflerini değerlendiren firmalar sizin bu özelliğinize dikkat edecektir.

Japonca Öğrenmeye Nereden Başlamalı ?

Japonca öğrenmeye başlarken ilk olarak hece sistemini iyi öğrenmek gerekmektedir. Bu süreç tamamlanmadan kesinlikle öteki aşamaya geçilmemelidir. Japoncada iki temel hece sistemi bulunur. Birincisi Hiragana denen yerli kelimelerin yazıldığı hece sistemi diğeri ise Katakana denen yabancı kelimelerin yazıldığı hece sistemidir. Bu sistemler okunuşta aynı olan yazılışta değişik olan seslerden oluşur. Bu tarz şeyleri öğrenmek suretiyle pek oldukça alıştırma imkanı bulunur. Mesela google play üstünden dahi bu alıştırmaları bulabileceğiniz uygulamalar vardır. Bu uygulamalar içinde busuu yada memris uygulaması büyük öneme haizdir. Hiragana ve Katakana hece sistemi öğrenildikten sonrasında ise dilbilgisi mevzuları ön plana çıkmalıdır. Lakin Japonca’da kanji denen simgeleri öğrenmek gerekmektedir. Kanjiler her kelime ve söz öbeği için bir biçim anlamına gelir.

Mesela onnanoko kelimesi o, n, no, ko hecelerinin birleşmesi ile yazılır. Lakin yazımı birazcık uzundur. Kanji bu yazımın oldukça daha kısa olmasını sağlamaktadır. Japoncayı öğrenmeye başlamış olan kişiler kanjinin ne işe yaradığını daha iyi anlayacaktır. İyi seviyede Japonca öğrenmek isteyenler 2000 tane kanjiyi öğrenmelidir. Doğal olarak bu bir süreç meselesidir. Kanjiler aşama aşama olarak öğrenilir. Bu süreç 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar dilbilgisi mevzuları beraber öğrenilmelidir. İlk etapta 100 tane kanji öğrenilecektir. Bu kanjiler standarttır ve hangi kaynaktan olursa olsun aynı kanjiler öğrenilecektir Aynı biçimde dilbilgisi kurallarının sırası da genel olarak aynı biçimde ilerler. Bu bakımdan öteki dilleri öğrenmeye nazaran daha standarda oturur halde bir hal almıştır. Bu yüzden öğrenme aşamaları her kaynakta benzer biçimde ilerleyecektir. Japoncada bir öteki unsur ise kalıplaşmış başlangıç ifadelerin öğrenilmesidir. Aslına bakarsak burada kolaylık elde eden nokta bunların web ortamında dahi kolaylıkla bulunuyor olmasıdır. Burada bu değişik yapıları eş zamanlı olarak götürmeye dikkat etmek gerekmektedir. Şu demek oluyor ki gramerde oldukça ileride iken kanji ezberleme seviyesinde geride kalmak işi zorlaştırır. Ek olarak internette yer edinen japonca eğitim seti, japonca dersler ve japonca kitaplardan faydalanabilirsiniz.

Kanjiler Nedir?

Kanji aslına bakarsak hiragana ile yazılabilecek olan kelimelerin kısa şekillere dönüştürülmüş halidir. Mesela Dansei kelimesi adam anlamına gelmektedir. Japonca hiraga hecesi ile da, n, se, i hecelerinin bir araya gelmesi ile yazılır. Fakat bu yazım Türkçe’deki kadar kısa sürmemektedir. Bu aşamada işi daha ergonomik hale getirmek adına bu kelime sadece kısa bir biçim ile yazılabilir. Buna kanji denir. Her kanji birbirinden tamamen bağımsızdır. Aslına bakarsak Japonca öğrenmeyi zorlaştıran bir unsur olan kanjilerin belli bir kısmı kesinlikle öğrenilmelidir. Bu oran günlük hayatta kullanılan 2000 kanji olarak belirtilmiştir. Lakin kimi zaman Japonlar dahi bu kadar kanji bilmiyor olabiliyor. Bu yüzden temelde bilinmeyen kanjiler bir metinde hiragana açıklaması ile verilmektedir. Lakin belli bir seviyeye kadar kesinlikle izahat bulmak zor olsa gerek. Bu nedenle ne kadar oldukça kanji bilinirse o denli avantaj sağlar.

Japonya’da gazeteler düzey seviyedir. Bir gazete alınırken seviyesine nazaran kanji izahat oranı da bilinir. Bu şekilde kişiler kendi bildikleri seviyeye nazaran gazete almaktadır. Lakin belirtildiği suretiyle belli bir seviyenin altında bu gazeteleri bulmak imkansızdır. Üstelik Japonca metinler üç yazı tipini bir arada kullanır. Mesela eklerin kanjisini yoktur ve Hiragana ile yazılmak zorundadır. Buna kana adı verilir. Bu durum kafa karıştırmasın. Şu sebeple düzey ilerledikçe sorunu çözmek oldukça kolay bir halel alır. Aslına bakarsak Japonca öğrenmek bir oyun oynamak gibidir. Puzzle parçaları birleştikce çözmek kolaylaşır. Aşamalar ilerledikçe öğrenme hızı da artacaktır. Burada mühim olan kanjilerin üstesinden gelmektir. Aslında bu kanjiler Çinceden gelmektedir. Bu yüzden öğrenmesi zor olabilmektedir. Lakin Japonca genel olarak kolay bir dildir. Elbete bir dil öğrenmenin zorlukları olacaktır. Fakat öteki dillere kıyasla kolay olduğu söylemek mümkündür.

Japonca Kelime Ezberlemek

Aslına bakarsak Japonca kelimeleri gerek hiragana gerekse katakana ile yazarak ezberlemek daha yararlı olacaktır. Böylelikle hece sistemi de kolaylıkla kavranacaktır. Lakin kanjilerin yazımını öğrenmek son derece zor olacaktır. Hata bu durum ileri seviyede Japonca bilenlerin dahi yapmakta zorlanacağı bir iştir. Bu yüzden aslına kanjilerin ilk etapta göz aşinalığı ile ezberlenmesi gerekmektedir. Belkide şu şekilde ki bir kanji sıralaması hazırlanıp onun üstünden emek harcama yapmak mümkündür. Burada kanjilerin arkasına Türkçesi yazılır. Sonrasında bu kanjiler ezberlenir. Peşinden bu kanjilere bakılarak ne anlama geldiği hiragana ile yazılır. Bu şekilde daha etkili bir ezberleme sağlanmış olur. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta kanjilerin hece ile yazımının sadece hiragana ile olduğudur. Öteki kelimeler ise katakana ile yazılarak çalışılabilir. Aslına bakarsak kelime ezberlemek için kelime kartları bulunmaktadır. Burada bazı kuralları bilerek ezber yapmak önemlidir. Sözgelişi j harfinin c olarak okunduğu yada kelime sonlarındaki i harfinin okunmadığı bilinmelidir. Mesela sensei kelimesi sense olarak okunması mümkün. Yada josei keliesi cose diye okunması mümkün. Bu kuralları bir dilbilgisi kitabının başlangıç seviyesinde bulmak oldukça kolaydır.

Japonca Öğrenmenin Kolay ve Zor Yanları

Bazı noktalar Japoncayı oldukça kolay hale getirmiştir. Burada kolay olan nokta her mevzuda Türkçe’ye oldukça benzer unsurların olmasıdır. Bilhassa ekler ve eylem çeimleri benzer biçimde mevzularda Türkçeye yakın sondan eklemeler mevcuttur. Üstelik bu sondan eklemeler birden fazla olabilmektedir. Sözgelişi Watashi kelimesi ben, waashino benim, Watashinomo benimki anlamına gelir. Sistemin bu biçimde ilerlemesi yardımıyla ne kadar Türkçeye benzediği dikkati çekmektedir. Japonca alanında en yetkin uygulanma alanı asialogy sitesidir. Bu site doğu dillerini anlatmayı hedefler. Öteki taraftan burada püf noktaları öğretmek adına kaliteli içerikte kitaplar yazılmıştır. Sitedeki mevzu anlatımları ve alıştırmlar bu işi hem kolay hemde zevkli hale getirmektedir. Bunun yanında bir de anime seyretmek kulak aşinalığı sağlar. Animeler internette rahatça bulunabilir. Üstelik düzey ilerledikçe orijinal Japonca hali ile bu diziyi seyretmek mümkündür. Bunlar Japoncayı öğrenmeyi kolaylaştıran yönleridir. Lakin Japoncanın zor yanlarının da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Mesela sayı sistemi birazcık karmaşıktır. Bununla beraber edilgen yapılanma birazcık kafa karıştırıcıdır. Ek olarak Japonca’da kelimeler içinde boşluk yoktur. Burada kelimeler arasındaki ayrımı idrak etmek birazcık aşinalık gerektirecektir. Fakat azimli emek harcama ile bunların halledilmesi içten bile değil. Öteki taraftan kurs sayısı hem yetersizdir hem de her ilde bulmak zor olsa gerek. Oluşturulan kurslar genel anlamda belli saatlerde ders vermektedir. Bu nedenle her insanın şartlarına uymayan zamanlama sorunları yaşanabilmektedir. Fakat burada mühim olan Japonca öğrenme istediğidir. Bu talep Japonca öğrenmeyi en kolay kılan unsurdur. Son olarak dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bir noktaya değinmekte yarar var. Romanji denen ve Japonca kelimelerin Latin harfleri ile yazılması olarak uygulanan bir yöntem vardır. Bu yöntem pek öneri edilmez. Şu sebeple beyin kolay olana yönelmeyi tercih eder. Bu bakımda romanji ile öğrenmek işi zora sokmak anlamına gelir. Ek olarak bir dili kültürü içerisinde değerlendirmek ve öğrenmek gerekmektedir. Bizlere anlam ifade etmeyen gelen deyimler onlar için mantıklı olabilmektedir. Mesela Japonlar ilkin tanıştığımıza mutlu oldum derler. Hemen sonra tanışma gerçekleşir. Lakin Japonya’da bu karmaşa öteki dillere nazaran daha azdır. Öğrenirken deyimlerin ne anlama geldiğini kavramak kolay olacaktır. Bu da temelde ortak bir kültürel ortamdan gelmemizden doğar.

Burcu Gündoğan
Burcu Gündoğan
SesliCadde.Net Arkadaşlık Evlilik Sitesinin Yöneticisiyim. Umuyorum ki , Sitemiz sayesinde Hayalini Kurduğunuz Gerçek Aşkı Bulursunuz.!

Hemen Bi Tane Yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bunu Paylaş:

Abone Ol

Popüler

Bunlarda İlginizi Çekebilir
Sevebilirsiniz

Rüyada Abdest Aldırdığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldırdığını görmek tabiri Rüyada abdest aldırdığını görmek Allahü...

Profilo Bulaşık Makinesi e02 Hatası (Çözümü)

Profilo bulaşık makinesi e02 hatası NTC sensör arızası kısaca ısı...

Rüyada Abdest Aldığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldığını görmek tabiri Rüyada abdest aldığını görmek rahat...

Profilo Bulaşık Makinesi e20 Hatası ( Çözümü )

Profilo bulaşık makinesi e20 Hatası vermesi ısıtıcı pompasında hata olduğu...