Bebeklerde Göz Kayması: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Tarih:

Bebeklerin gelişim sürecinde her şey yolunda devam ederken aniden sıhhat ile ilgili çeşit çeşit problemlerle karşı karşıya gelmek söz mevzusu olabilir. Bebeklerde göz kayması da ilk etapta dikkat çekmese de bebeğin doğumundan sonrasında gelişebilen bir durum olabilir. Göz kaymasının çeşit çeşit sebepleri vardır. Bu hastalığın teşhisinin doğru bir biçimde  yapılması ve iyileştirme planının oturtulması için göz hekimine müracaat etmek gereklidir. Erken tespit edilen göz kayması problemlerinin daha kolay iyileştirme edildiği bilinmektedir.

Bebeklerde Göz Kayması Nedir?

İnsan bedeni gelişimini uzunca bir vakit süresince sürdürmektedir. Bebeklerde bedensel gelişme; boyunun uzaması ve ağırlığının artışı şeklinde sürerken, yaşamsal organların gelişimi de sürmektedir. Bu organlardan birisi de gözlerdir, bebeklerin göz sağlığı oldukça önemlidir.

Göz Kayması Ne Anlama gelir?

Tek gözün yada her iki gözün aynı anda kayması anlamına gelir. Gözlerde senkronik göz hareketleri bozulmuştur. Gözün renkli kısımlarının aşağıya, yukarıya, sağa yada sola doğru kayması olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum her iki gözün uyumlu bir biçimde hareket edememesi durumudur. Göz kayması durumuna halk içinde “şaşılık” denmektedir. Göz kayması vakalarında, kaymanın her iki gözde olması koşul değildir, kimi zaman yalnızca tek gözde de kayma yaşanabilir. Birtakım vakalarda bu durum kısa süre içerisinde düzelirken, tedaviye gereksinim duyulan vakalar da görünmektedir.

Kimlerde Görünür?

Göz kaymasının sadece bebeklerde yada çocuklarda görüldüğü sanılsa da bu doğru değildir. Yetişkin bireylerde de görülebilecek bir göz sorunudur. Mühim olan, probleminin erken dönemde fark edilmesidir. Problem fark edilir edilmez derhal bir göz hekimine giderek muayene olmak gerekmektedir. Göz ile ilgili problemler katiyen ertelenmemeli, kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir. En minik olasılık bile gözde kalıcı hasarların oluşumuna neden vermektedir. Bilhassa bebekler doğdukları andan başlayarak iyi gözlemlenmesi ve göz doktoru muayenesinin aksatılmadan tertipli olarak yapılması sağlanmalıdır.

Doğuştan Mıdır?

Bebekler, doğdukları andan başlayarak dış dünyadan gelen ikazları hissederek tecrübe kazanmaya başlamaktadırlar. Yaşamın ilk anlarından başlayarak her iki gözden gelen görüntüler beyindeki görme merkezinde birleştirildikten sonrasında “derinlik hissi” denilen üç boyutlu görme durumunu geliştirirler. Bebeklerin bu deneyimi sebebi ile, ilk üç aylık döneminde ortaya çıkan göz kaymaları olarak görülebilir. Bu tür kaymalar düzgüsel kabul edilmektedir. Göz kayması olayı dördüncü aydan başlayarak devam ettiğinde kesinlikle bir uzmana gidilmelidir.

Göz kayması çoğunlukla doğumdan 6 ay sonrasında fark edilir. Genetik yatkınlık olsa da fark edilme süresi genel olarak bebeğin doğumundan sonraki ilk altı aydır. Genetik anlamında yatkınlık olmasa dahi göz kaymasının görülme zamanı kişiden kişiye değişmiş olur. Herhangi bir yaşta aniden göz kayması problemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Çoğunlukla göz kayması vakalarında gözler iç kısma doğru kaymış durumdadır. Gözlerin dışarı, yukarı yada aşağıya doğru kayması durumunun daha ender görülen bir durum olduğu gözlenmektedir.

Ani Başlamış olan Göz Kayması

İnsanlarda ansızın görülen göz kaymalarının nedeni ne olursa olsun araştırılmalıdır. Sebebi kimi zaman bir tek görme sorunundan kaynaklanmakta ve görmeye çaba gösterirken gözde kayma oluşabilmektedir. Fakat hiçbir sorun yokken ansızın oluştuysa ne olursa olsun uzman doktora gitmekte yarar vardır. Ani göz kayması göz içi yada kafanın içerisinde kitlelerin ilk habercisi olabilmektedir, bundan dolayı kolay bir göz kayması olarak değerlendirilerek dikkatsizlik edilmemelidir. Çoğu zaman görme ekseninde korneanın normalde saydam olması gerekmektedir. Bebeklerde lensteki odaklaşma yada bu duruma “katarakt” adı da verilmektedir. Kataraktın ilk emaresi göz kayması olabilmektedir. Bu şekilde bir durum söz mevzusu ise çocuğun bir an ilkin iyileştirme edilmesi gerekmektedir.

İleri Yaşlarda Oluşmuş bulunan Göz Kayması

Şaşılığın kimi süre ileri yaşlı insanlarda da görülmesi söz mevzusu olmaktadır. Geçmişinde göz kayması olmayan birinde ansızın çıkan şaşılık durumunun çift görme ve dengesizlik sorunları meydana gelmektedir. Bu duruma teşhis ve tedavisi yapılmamış olan hipertansiyon yada diyabet benzer biçimde hastalıkların mesele olduğu düşünülmektedir. Sonradan oluşmuş bulunan göz kaymalarına kafa içerisinde oluşmuş bulunan kitleler ve nörolojik hastalıklar da neden olmaktadır. Bu yüzden ileri yaşlarda ansızın oluşmuş bulunan göz kaymalarının sebepleri irdelenmeli, geniş kapsamlı araştırılmalıdır. Yetişkin bireylerde besin zehirlenmeleri, graves hastalığı (Hipertroidi), kabuklu deniz hayvanlarından zehirlenme, Guillain- Barre Sendromu, göz yaralanması ve travmatik beyin yaralanmaları, nüzul ve ani görme kayıpları olduğunda kesinlikle göz hekimine gidilmelidir. Bu durumlarla beraber göz kayması görülebilmektedir.

Görme Problemi Olur mu?

Şaşılık problemi güzel duyu bir sorunmuş benzer biçimde görünse de aslında bu şekilde bir durum değildir. Göz kayması iyileştirme edilmediğinde göz tembelliği sorununa niçin olmaktadır. Birtakım göz kayması vakaları gözün yeterince görmemesi ve görmek için zorlanması durumunda oluşmuş bulunan bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sadece görünümü bozan bir mesele olarak algılanmamalı kişinin gelişim düzeyi ne olursa olsun ne olursa olsun göz hekimine görünerek tedaviye başlaması sağlanmalıdır.

Ne Zamana Kadar Sürer?

Bebeğin beyin fonksiyonları geliştikçe, gözlerinin ikisini de eşit bir biçimde hizada tutmaya adım atar. Bu süre de 6 aya kadar uzayabilir.

Yalancı Şaşılık Nedir?

Kimi zaman bebeklerin gözlerinde kayma varmış benzer biçimde görünür. Bebek doktora götürüldüğünde aslen kayma olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çocukta görme problemi yaratmayan bu durumun çocuğun burun kemerinin gelişmesiyle düzeldiği unutulmamalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Emareleri Nedir?

Bebekler konuşmayı öğrendikleri döneme dek sıkıntılarını sözcüklerle ifade edemezler. Bu yüzden yaşamın ilk dönemlerinde hastalık yada ihtiyaçların anlaşılmasında birtakım sıkıntılar olabilir. Bilhassa hastalıklar mevzusunda dikkatli olmak ve birtakım emareler görüldüğünde doktora başvurmak sıhhat açısından ehemmiyet taşımaktadır.

Gözde Ağrı

Bebeklerde göz kayması sorununda bunun bununla beraber görmede azalma problemi da meydana gelir. Görme problemi kimi süre göz ağrısına niçin olur. Göz ağrısını sözcüklerle ifade edemeyen bebeklerde bu durum uykuya dalamama, huzursuzluk ve ağlama ile kendini gösterir. Herhangi bir huzursuzluk hissedildiğinde doktora giderek probleminin deposu ortaya çıkarılmalıdır.

Üç Boyutlu Görüntünün Ortadan Kalkması

Görme sorunları da olabilir. Görme odağının bozulması ve görme yetisinin azalması ile bebekte huzursuzluk, adım atma dönemindeyse denge kaybı, çarpma ve düşmeler çoğunlukla görünür. Hal böyle olunca ne olursa olsun bir sıhhat kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir. Anne babalar çocuklarını iyi gözlemlemelidir. Anne ve babanın gözlemleri bebeğin problemi hakkında doktora da düşünce vermesi açısından önemlidir.

Bulanık Görme

Bulanık görme problemi, görme keskinliğinin kaybedilmesine bağlı olarak yaşanmış olan bir sorundur. Bulanık görmenin pek oldukça nedeni vardır. Miyop, Presbiyopi ve şaşılık benzer biçimde göz hastalıkları bulanık görmeye yol açan etkenler arasındadır. Şaşılık problemi olan kişilerin görmesinde azalma olması görüşün bulanıklaşmasına neden olur. Bulanık görmek yaşamın her anında sorun yaratan ve yaşam standardını bozan bir sorundur. Sebepleri ne olursa olsun araştırılmalı ve bir an ilkin tedaviye başlanmalıdır.

Gözlerin Değişik Tarafa Bakması

Gözlerde kayma olduğunda her gözün odağı değişmektedir. Bu odak değişimi kimi zaman tek gözde kimi zaman ise iki gözde birden olmaktadır. Gözlerin değişik tarafa bakması bakış açısını bozmuş olduğu ve görme problemi yarattığı için negatif bir durumdur. Gündelik hayatta bu mesele yüzünden birçok sorun yaşamak mümkündür. Gözlerde değişik tarafa bakmanın yüz ifadesini de etkilediği bilinmektedir. Bu durumun insan hayatına fizyolojik ve duygusal tesirleri vardır. Bu etkilerin yaşam standardını bozmuş olduğu bir gerçektir. Bu durum karşısında asla beklemeden göz hekimine gidilmelidir. Göz doktorları ihtiyaç duyulan muayene şekilleri ile ihtiyaç duyulan tahlilleri uygulayarak probleminin tespiti ve tedavisini sağlamaktadırlar.

Bebeğin Başını Eğerek Bakması

Bebeklerde görme sıhhatli bir biçimde gerçekleşmediğinde çeşit çeşit sıkıntılar oluşmaktadır. İyi göremeyen bebeğin çevresini görebilmek için değişik tavırlar göstermesi olağandır. Göz kayması olduğunda başlarını her şeyi rahat görebilecekleri biçimde ayarlamak isterler. Bebeklerin gösterdiği bu reaksiyon oldukça insani ve olağan bir tepkidir. Hal böyle olunca başın hep aynı tarafa döndürülmesi yada devamlı başın eğilerek bakılması benzer biçimde davranışlara niçin olmaktadır. Bebeğin bu problemi zaman içinde duruş bozukluklarına da yol açmaktadır. Göz kayması iyileştirme edildiğinde bu sorunların ortadan kalkacağı bilinmektedir.

Göz Yorgunluğu

Gün içinde göz yorgunluğu oluşması için pek oldukça etkenle karşılaşmak mümkündür. Gözlerin bir mevzuda aşırı dikkatli bir biçimde uzun süre odaklanması yorucudur. Yetersiz ışık yada fazla ışık da gözlerin yorulmasına etkendir. Gözde meydana gelen rahatsızlıklar da gözleri yoran sebeplerdendir. Bir başka göz yorgunluğu nedeni de göz kayması sorunudur. Göz kayması olan çocuklar gözlerini daha çok görmek için zorlamaktadırlar. Görme çabası içerisinde olan göz zorlandığı için normalden daha çok yorulacaktır. Bu yüzden göz kaymasının geç kalmadan iyileştirme edilmesi ehemmiyet taşımaktadır.

Çift görme

Çift görme rahatsız edici bir durumdur ve oldukça fazla nedeni olabilir. Nedeni ne olursa olsun bu durum insanoğlunun gözlerini ve beynini yoran, bununla beraber enerjisini tüketen bir sorundur. Hal böyle olunca hem baş ağrısı hem de gözlerin aşırı yorulması da söz mevzusu olmaktadır. Göz kayması olan kişilerde çift görme problemi meydana gelmektedir. Iyileştirme edildiğinde çift görme problemi da düzelecektir. Geç kalmadan iyileştirme olmak oldukça önemlidir. Kendiliğinden geçmesini beklemek katiyen mantıklı değildir. Kuşku edildiğinde ilk olarak göz hekimine muayene olunmalıdır. Doktorun yönergeleri doğrultusunda iyileştirme planı oluşturulmalı ve bir an ilkin hastalığın tedavisi sağlanmalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Sebepleri Nedir?

Bebeklerde göz kaymasının doğuştan olabildiği benzer biçimde süre içinde çeşit çeşit sebeplere bağlı olarak gelişebildiği bilinmektedir. Doğuştan olan göz kayması sebepleri genetik sebepler yada annenin gebeyken hastalık geçirmesi problemi olabilmektedir. Sonradan gelişen göz kayması sorunlarında ise çoğu zaman bebek yada çocuğun sıhhat koşulları ile ilgili sebeplerden dolayı göz kayması oluşmaktadır. Sebebi ne olursa olsun teşhisi ve tedavisinin yapılması oldukça önemlidir.

Optik Kırılma Sorunları

Miyop, hipermetrop  ve astigmat benzer biçimde optik kırılma sorunları bebekte görülüyorsa o süre göz kayması olma ihtimali yüksektir. Bu mevzuda çözüm bulmak için yapılması ihtiyaç duyulan en mühim şey göz hekimine buluşma alarak bebeğin gözlerini muayene ettirmektir.

Genetik

Genetik yatkınlık her mevzuda etken olabilen mühim bir husustur. Bebekler kişisel özelliklerini genler yöntemiyle ebeveynlerinden alabildikleri benzer biçimde sıhhat sorunlarını da genetik olarak alabilmektedirler. Göz kayması mevzusunda da genetik yatkınlık etken olarak görünmektedir. Genetik geçişler ile göz kaymasının olabildiğine dair kanıtlar vardır. Anne yada babasında göz kayması olan bir bebekte göz kayması oluşma ihtimali vardır. Göz kaymasının iyileştirme edilmesi mümkündür ve bir an ilkin tedaviye başlanmalıdır.

Katarakt

Katarakt göz merceğinde oluşmuş bulunan bir gaz problemi olarak bilinmektedir. Çoğu zaman erişkin hastalığı olarak görülse de kimi zaman bebeklerde ve çocuklarda da katarakt problemi olmaktadır. Çoğu zaman cerrahi müdahale ile iyileştirme edilmiş olduğu bilinmektedir. Gözünde katarakt olan bebeklerde iyileştirme yapılmadığında, bir müddet sonrasında göz kayması problemi görülebilmektedir. Sağlıkla ilgili en minik bir anormallik bile işaret olarak görülmeli ve doktora danışarak data alınmalıdır. Tabip muayenesinde iyileştirme gerektiren bir netice çıktığında tedavinin aksatılmadan yapılması sağlanmalıdır. Erken teşhis her probleminin daha kolay çözülmesini sağlamaktadır, bundan dolayı geç kalınmamalıdır.

Yüksek Alev ateş Hastalıklar

Birtakım alev ateş hastalıklar bebekler için tehlikeli olabilir. Yüksek ateş durumunda beyin yada öteki organlar bu durumdan negatif etkilenmekte ve kimi zaman kalıcı hasarlar oluşmaktadır. Yüksek alev ateş hastalıklar sebebiyle gözde kayma meydana gelebilmektedir.

Hidrosefali

Hidrosefali birtakım alev ateş hastalıklar sebebi ile oluşmuş bulunan bir hastalıktır. Bu hastalıkta beyin boşluğunda aşırı oranda beyin sıvısı birikmesi söz mevzusudur. Beyindeki boşluklarda biriken su, başın daha da büyümesine yol açmaktadır. Hidrosefali Sendromu olan bebeklerde göz kayması problemi da gözlemlenmektedir.

Gözde Tümör

Gözde bulunan tümörlerin göz damarlarına yada görme merkezine zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Kimi zaman tümörler sebebiyle gözün odağı değişebilir ve göz kayması problemi meydana gelebilir. Göz kayması problemi yaşandığında bütün analizlerin yapılması bu açıdan önemlidir. Kafi incelem yapılmaması tümörlerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Tümörlerin gözden kaçması tehlikelidir. Tümörün iyi huylu olma ihtimali olduğu benzer biçimde fena huylu olma ihtimali de vardır. Bu yüzden gözle ilgili en küçük bir sorunda doktora gidilmeli ve geniş kapsamlı bir muayeneden geçilmelidir. Bilhassa bebek ve evlatların gelişim süreçleri süresince tertipli olarak göz doktoru kontrolünden geçmesi önerilmektedir.

Havale Geçirme

Bebeklerde yüksek ateş sebebiyle havale geçirme problemi yaşanmaktadır. Sıhhat açısından bu durum oldukça önemlidir ve çocuklarda havale geçirme tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Havale geçirme problemi kimi zaman gözde kayma sorununa da yol açmaktadır.

Göz Kanseri

Göz kanseri oldukça hoş olmayan bir hastalıktır. Erken teşhis edilmediğinde görme yetisinin tamamen kaybedilmesi anlamına da gelir. Gözde çeşit çeşit sorunlara neden olur ve bu sorunlardan birisi de göz kayması problemidir. Göz kanserinin teşhis edilmesi için doktorların ileri tetkikler yapması önemlidir. Meydana getirilen analizlerin aksatılmaması hastalıkların daha başlangıç aşamasında iken tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Annenin Hamilelikte Geçirdiği Hastalıklar

Hamilelikte kimi süre aksaklıklar meydana gelir. Annenin yaşamış olduğu hastalıkların bebeğe tesiri olmaktadır. Hamilelikte yaşanmış olan alev ateş hastalıklar, yüksek gerilim yada şeker benzer biçimde problemler sebebiyle göz kayması problemi oluşabilmektedir.

Down Sendromu

Down sendromu kromozomlarla ilgili bir durumdur. Down Sendromu olan çocuklarda bedensel olarak bağışıklığın düşük olması ve birtakım organların hassasiyeti söz mevzusu olabilir. Down sendromlu çocuklarda oldukça sık görülen bir mesele da görme sorunları  ve göz kaymasıdır. Bu durum hassasiyetle üstüne düşülmesi ihtiyaç duyulan bir mevzudur. Ertelenmesi veya kendiliğinden geçmesi imkansızdır.

Kafa Travması

Kafa travmalarında beyin yada gözde hasar oluşma ihtimali yüksektir. Bu yüzden kafa travması geçiren kişide görme sorunları yada göz kayması problemi gözlemlenebilir. Kafa travması yaşayan bir insan için yapılması ihtiyaç duyulan ilk şey o kişiyi hastaneye götürmektir. Travmatik durumlarda hastaların minimum bir gece hastanede gözlem altında tutulması ehemmiyet taşımaktadır. Hasta gözlem süreci süresince göz ve beyin fonksiyonları açısından denetim edilmelidir.

Kas Yaralanması

Kas yaralanmaları kazalar yada spor sebebiyle oluşabilmektedir. Her sıhhat sorununda olduğu benzer biçimde kas yaralanması da önemsenmesi ihtiyaç duyulan bir durumdur. Kas yaralanmasının göz kaymasına yol açma ihtimali vardır. Herhangi bir kaza sebebi ile kas yaralanması problemi yaşayan birinin göz kayması olup olmadığı yada görme kaybı yaşayıp yaşamadığı denetim edilmelidir.

Erken Doğum

Erken doğum bebeğin yeterince gelişemeden doğması anlamına gelir, düşük doğum ağırlığı problemi görünmektedir. Hem de solunum vs. problemler yaşanması da çoğunlukla olabilmektedir. Bebeklerde erken doğum organların yeterince gelişememesi anlamına da gelmektedir. Erken doğan bebeklerde göz kayması problemi görünmektedir. Bu sebepler yakın takipte olması ve nezaret altında tutularak her açıdan iyileştirme edilmesi şarttır.

Sinir Hasarı

Nörolojik problemler bebeklerde ve çocuklarda görünür. Sinir sisteminde yaşanmış olan herhangi bir hastalık yada mesele ciddi sorunlara niçin olabilmektedir. Sinir hasarı sebebi ile bebeklerde görme kaybı, optik kırılma bozuklukları yada göz kayması benzer biçimde hastalıkların oluşma ihtimali vardır. Erken tanı ve tedavinin devamlı oldukça mühim olduğu ve sorunların erken tespitinin tedavide mühim olduğu unutulmamalıdır.

Bebeğin Burun Kökünün Basık Olması

Bebeklerde kimi zaman burun kökü basık olabilir. Bu durum çocuklarda şaşılık görünümüne neden olabilir. Çoğunlukla bu durum “yalancı şaşılık” olarak değerlendirilir. Bu tür vakalarda çocuk büyüdükçe burun kemerinin gelişimi sebebi ile şaşılık görüntüsünün düzeleceği düşünülür. Yalancı şaşılıkta görme problemi olmaz. Anne ve babanın göz kayması sanarak paniklemesi normaldir. Teşhis için gene de doktora gidilerek probleminin ne işe yaradığını doktordan öğrenmekte yarar vardır.

Bebeklerde Göz Kayması Tedavisi

Göz kayması problemi olduğunda ilk olarak hekim muayenesi sebebi ile doktorun verdiği iyileştirme karar doğrultusunda hareket edilmelidir. Tabip lüzumlu muayene ve tetkikler sebebi ile problemi tespit etmektedir. Bebeğin yaşına ve gelişimsel özelliklerine en elverişli tedavinin belirlenmesi esastır ve hekim çoğu zaman bu hususlara dikkat ederek en doğru iyileştirme şeklini uygulamaktadır. İhmal edilmemesi ihtiyaç duyulan bir durumdur.

Göz Bandı Kullanımı

Bebeklerde göz bandı kullanımı göz kaymasının tedavisinde etkili yöntemlerden birisidir. Bu tedaviye doktorun karar vermesi önemlidir. Kişiler kendi başlarına göz bandı uygulamasına karar vermemelidir. Tabip muayenesinden sonrasında göz bandına karar verildiyse çocukta sağlam olan göze göz bandı uygulanır. Göz bandı ile kayma olan gözün daha etken olması ve bu sayede güçlenmesi hedeflenmektedir.

Bir müddet sonrasında göz kaslarının gelişimi ve kaymanın düzelmeye başlaması önemli bir gelişmedir. Göz bandı her gün 2- 3 saat süresince takılmalı ve hemen sonra çıkarılmalıdır. Yalnız ileri dereceli göz kayması durumunda göz bandı 6 saat süre ile takılmalıdır. Bandın takılma süresi mevzusunda hekim yönergelerine elverişli hareket edilmelidir. Gelişigüzel bir biçimde bandın takılma süresini uzatmak veya kısaltmak yanlıştır.

Egzersizler

Göz kaymasında göz kaslarının tembelliği, güçsüzleşmesi yada birtakım kasların anormal biçimde güçlenmesi olağandır. Tabip tarafınca tavsiye edilen birtakım egzersizlerin tedavide etkili olduğu bilinmektedir. Bu egzersizler tertipli olarak uygulanmalıdır. Bebeklere egzersiz yaptırmak zor olsa da bu zamanda bu güçlüğe katlanmak ve egzersizleri dikkatsizlik etmemek ehemmiyet taşır. Göz kayması egzersizleri ile göz kaslarındaki dengesizliklerin çözülmesi amaçlanır. Göz kası tembelse emek vermesi, aşırı kuvvetli ise güçsüzleşmesi ve göz kasları içinde denge sağlanması önemlidir. Tabip tarafınca verilen egzersiz listesindeki hareketlere bağlı kalınmalıdır.

Gözlük Kullanımı

Birtakım göz kayması vakalarında doktorlar bebeklere gözlük öneri etmektedir. Bebek gözlük kullanamayacak kadar küçükse gözlüğün rahat kullanımı için birtakım önlemler alınmalıdır. Gözlüklerin çocuğun başından düşmesini engel olmak amacıyla kullanılan tutturma ürünleri, zincirler vs. bulunmaktadır. Bunlardan en uygunu alınarak minik evlatların gözlük kullanımı ne olursa olsun nezaret altında tutulmalıdır.

Tavsiye edilen gözlüklerin tertipli kullanımı göz sağlığının düzelmesi açısından ehemmiyet taşır. Bebek yada evlatların gözlük takmak istememesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Ufaklıklara cazip gelen renkli gözlükler satın alınmalıdır. Böylelikle güzel renkler yada desenler ile evlatların dikkati çekilmelidir.

Atropin Göz Damlaları Kullanımı

Bu damlalar hekim tarafınca reçete edilen ilaçlardır. Kimi zaman göz bandı kullanmak olanaksız olmakta yada zor olabilmektedir. Hal böyle olunca doktorlar göz bandı yerine geçecek olan damla tedavisini elverişli görmektedirler. Atropin damlası sağlam olan göze damlatılarak bu gözün bulanık görmesine neden olunmaktadır. Böylelikle  kayma olan göz kaslarının daha çok emek vermesi için fırsat yaratılmaktadır. Göz damlası gelişigüzel kullanılmamalıdır, hekim tavsiyesi ile satın alınmalı ve doz ayarlaması doktorun önerilmiş olduğu biçimde yapılmalıdır. Damla kullanımında beklenmeyen bir durum görüldüğünde doktora gidilerek denetim sağlanmalıdır.

Göz Kayması Ameliyatı

Göz kayması ameliyatının her yaş grubundan insana uygulanabilen bir ameliyat olduğu bilinmektedir. Bu ameliyat 3 yaşındaki bir bebeğe de 50 yaşındaki bir yetişkine de uygulanabilir. Ufak yaşlara uygulanan ameliyatın yetişkinlere nazaran birazcık daha zor olduğu bilinmektedir. Gelişen tıp dünyası imkanları ile günümüzde bu durum birazcık daha kolaylaşmıştır. Bebeklerde ameliyat sonucu öteki iyileştirme seçenekleri denendikten sonrasında alınmaktadır. İlk uygulanan teknikler ile göz kaymasında iyileşme görülmediyse iyileştirme de ameliyat seçeneği denenmektedir. Ameliyat sırasında gözlerdeki kasların konumları, hizalanma durumları değiştirilerek hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Ameliyatta yüzde kırk ile yüzde altmış içinde başarı göstermiş olma ihtimali bulunmaktadır.

Bebeklerde Göz Hekimine Gidilmesini Gerektiren Durumlar

Bebek ve evlatların gelişimi sürecinde gelişme ile beraber tertipli olarak rutin göz kontrolü yapılması gereklidir. Çocuklarda göz muayenesinin herhangi bir mesele yoksa dokuzuncu aydan başlayarak başlaması gerektiği düşünülmektedir. Çocuklarda birtakım durumlarda acilen doktora gitmeyi gerektiren durumlar yaşanması mümkündür. Bu emareler görüldüğünde acilen göz hekimine gidilmelidir.

Gözde Senkronik Hareketlerin Kaybı

Doğduktan sonraki gelişme sürecinde dikkatli izlenmelidir. Bilhassa bebeğin görme refleksini kontrol etmek önemlidir. Bebekle ilgilenme sırasında parmak göze yakın bir biçimde ileri geri hareket ettirilerek bebeğin takip edip etmediğine bakılmalıdır. Bebek tek bir noktaya durağan(durgun) bir biçimde bakıyorsa ve parmak yada cismi takip etmiyorsa kesinlikle doktora gidilmelidir.

Bir Gözün Işığa Kırılgan Olması

Işıklı ortamlarda iken sadece tek bir göz ışığa hassaslaştıysa tek gözü kısma yada kapatma refleksi meydana gelebilir. Bu durum bebeğin gözünün ışığa karşı aşırı kırılgan bulunduğunu ve rahatsız bulunduğunu gösterir. Hassasiyetin nedeni hekim muayenesi ile tespit edilmelidir. Bu yüzden bu şekilde bir durum gözlendiğinde acilen doktora gitmekte yarar vardır.

Fotoğrafta Kırmızı Reflenin Sarı Görünmesi

Fotoğraf çekimlerinde yansıyan ışık nedeniyle gözün fotoğraftaki görüntüsü kırmızı olmaktadır. Fotoğrafta gözden yansıyan refle kırmızı değil de sarı renkte görünüyorsa gözde bir rahatsızlığın olabileceğini göstermektedir. Çekilen fotoğrafta bu şekilde bir görünüm var ise ne olursa olsun göz hekimine gidilmelidir.

Başın Devamlı Bir Tarafa Çevrilmesi

Bebek yada çocukta bir gözde görme problemi var ise devamlı başını aynı biçimde yana çevirme eylemi gerçekleşecektir. Bunun nedeni görmeye çabalamasıdır. Bu şekilde bir davranış sürekliliği tespit edildiğinde evladı doktora götürmek ve göz muayenesi yaptırmak önemlidir.

Adım atma Sırasında Dengesizlik

Bebek yürümeye başladığında arada bir dengesini kaybedip düşebilir. Fakat bu dengesizlik olayı oldukça sık yine ediyorsa, devamlı denge kaybı, düşme yada çarpma olayı gözlemleniyorsa gözde bir mesele bulunduğunu gösteriyor olabilir. Bu yüzden artan denge kaybı durumunda ne olursa olsun göz hekimine gidilmelidir.

Baş Ağrısı

Çocuklarda nadiren de olsa baş ağrısı görülebilir. Baş ağrısı sürekli olarak tekrarlıyorsa göz bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden sürekli olarak baş ağrısı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin göz doktoru kontrolünden geçmesi önemlidir. Bu durum kesinlikle dikkatsizlik edilmemeli ve fark edildiğinde derhal doktora gidilmelidir.

Burcu Gündoğan
Burcu Gündoğan
SesliCadde.Net Arkadaşlık Evlilik Sitesinin Yöneticisiyim. Umuyorum ki , Sitemiz sayesinde Hayalini Kurduğunuz Gerçek Aşkı Bulursunuz.!

Hemen Bi Tane Yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bunu Paylaş:

Abone Ol

Popüler

Bunlarda İlginizi Çekebilir
Sevebilirsiniz

Rüyada Abdest Aldırdığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldırdığını görmek tabiri Rüyada abdest aldırdığını görmek Allahü...

Profilo Bulaşık Makinesi e02 Hatası (Çözümü)

Profilo bulaşık makinesi e02 hatası NTC sensör arızası kısaca ısı...

Rüyada Abdest Aldığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldığını görmek tabiri Rüyada abdest aldığını görmek rahat...

Profilo Bulaşık Makinesi e20 Hatası ( Çözümü )

Profilo bulaşık makinesi e20 Hatası vermesi ısıtıcı pompasında hata olduğu...