Bebeklerde Göz Kayması: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Tarih:

Bebeklerin gelişim sürecinde her şey yolunda ilerler iken aniden sıhhat ile ilgili türlü türlü problemlerle karşı karşıya gelmek söz mevzusu olabilir. Bebeklerde göz kayması da ilk etapta dikkat çekmese de bebeğin doğumundan sonrasında gelişebilen bir durum olabilir. Göz kaymasının türlü türlü nedenleri vardır. Bu hastalığın tanısının doğru bir halde  yapılması ve iyileştirme planının oturtulması için göz hekimine müracaat etmek gereklidir. Erken tespit edilen göz kayması problemlerinin daha basit iyileştirme edilmiş olduğu bilinmektedir.

Bebeklerde Göz Kayması Nedir?

İnsan bedeni gelişimini uzun uzun bir vakit süresince sürdürmektedir. Bebeklerde bedensel gelişme; boyunun uzaması ve ağırlığının artışı biçiminde sürerken, hayati organların gelişimi de sürmektedir. Bu organlardan birisi de gözlerdir, bebeklerin göz sağlığı oldukca {önemlidir}.

Göz Kayması Ne Anlama gelir?

Tek gözün veya her iki gözün aynı anda kayması manasına gelir. Gözlerde senkronik göz hareketleri bozulmuştur. Gözün renkli bölümlerinin aşağı doğru, yukarıya, sağa veya sola doğru kayması olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum her iki gözün uyumlu bir halde hareket edememesi durumudur. Göz kayması durumuna halk içinde “şaşılık” denmektedir. Göz kayması hadiselerinde, kaymanın her iki gözde olması koşul değildir, kimi zaman bir tek tek gözde de kayma yaşanabilir. Birtakım vakalarda bu durum kısa vakit içerisinde düzelirken, tedaviye gereksinim duyulan vakalar da görünmektedir.

Kimlerde Görünür?

Göz kaymasının sadece bebeklerde veya çocuklarda görüldüğü zannedilse de bu doğru değildir. Yetişkin insanlarda de görünebilecek bir göz problemidir. Mühim olan, probleminin erken dönemde fark edilmesidir. Problem fark edilir edilmez derhal bir göz hekimine giderek muayene olmak gerekmektedir. Göz ile ilgili problemler katiyen ertelenmemeli, kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir. En ufak olasılık dahi gözde kalıcı hasarların oluşumuna neden vermektedir. Bilhassa bebekler doğdukları andan başlayarak iyi gözlemlenmesi ve göz doktoru muayenesinin aksatılmadan tertipli olarak yapılması sağlanmalıdır.

Doğuştan Mıdır?

Bebekler, doğdukları andan başlayarak dış dünyadan gelen ikazları hissederek tecrübe kazanmaya başlamaktadırlar. Yaşamın ilk anlarından başlayarak her iki gözden gelen görüntüler beyindeki görme merkezinde birleştirildikten sonrasında “derinlik hissiyatı” denilen üç boyutlu görme durumunu geliştirirler. Bebeklerin bu deneyimi sebebi ile, ilk üç aylık döneminde meydana gelen göz kaymaları olarak görülebilir. Bu tür kaymalar olması gereken kabul edilmektedir. Göz kayması durumu dördüncü aydan başlayarak devam ettiğinde kesinlikle bir uzmana gidilmelidir.

Göz kayması çoğunlukla doğumdan 6 ay sonrasında fark edilir. Genetik yatkınlık olsa bile fark edilme süresi çoğunlukla bebeğin doğumundan sonraki ilk altı aydır. Genetik anlamında yatkınlık olmasa bile göz kaymasının görülme zamanı insandan insana değişmiş olur. Herhangi bir yaşta aniden göz kayması problemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Çoğunlukla göz kayması hadiselerinde gözler iç kısma doğru kaymış durumdadır. Gözlerin dışarı, yukarı yada aşağı doğru doğru kayması durumunun daha ender görülen bir durum olduğu gözlenmektedir.

Ani Başlamış olan Göz Kayması

İnsanlarda ansızın görülen göz kaymalarının nedeni ne olursa olsun araştırılmalıdır. Sebebi kimi zaman bir tek görme probleminden kaynaklanmakta ve görmeye emek gösterirken gözde kayma oluşabilmektedir. Ancak hiçbir sorun yokken ansızın oluştuysa ne olursa olsun uzman hekime gitmekte yarar vardır. Ani göz kayması göz içi yada kafanın içerisinde kitlelerin ilk habercisi olabilmektedir, bundan dolayı rahat bir göz kayması olarak değerlendirilerek dikkatsizlik edilmemelidir. Çoğu zaman görme ekseninde korneanın normalde saydam olması gerekmektedir. Bebeklerde lensteki odaklaşma yada bu duruma “katarakt” adı da verilmektedir. Kataraktın ilk emaresi göz kayması olabilmektedir. Bu şekilde bir durum söz mevzusu ise çocuğun bir an ilkin iyileştirme edilmesi gerekmektedir.

İleri Yaşlarda Oluşmuş bulunan Göz Kayması

Şaşılığın kimi vakit ileri yaşlı insanlarda da görülmesi söz mevzusu olmaktadır. Geçmişinde göz kayması olmayan birinde ansızın çıkan şaşılık durumunun çift görme ve dengesizlik problemleri meydana gelmektedir. Bu duruma teşhis ve tedavisi yapılmamış olan hipertansiyon yada diyabet şeklinde hastalıkların mesele olduğu düşünülmektedir. Sonradan oluşmuş bulunan göz kaymalarına kafa içerisinde oluşmuş bulunan kitleler ve nörolojik hastalıklar da neden olmaktadır. Bu yüzden ileri yaşlarda ansızın oluşmuş bulunan göz kaymalarının sebepleri irdelenmeli, daha geniş kapsamlı araştırılmalıdır. Yetişkin insanlarda besin zehirlenmeleri, graves hastalığı (Hipertroidi), kabuklu deniz hayvanlarından zehirlenme, Guillain- Barre Sendromu, göz yaralanması ve travmatik beyin yaralanmaları, nüzul ve ani görme kayıpları olduğu zaman kesinlikle göz hekimine gidilmelidir. Bu durumlarla beraber göz kayması görülebilmektedir.

Görme Problemi Olur mu?

Şaşılık problemi güzel duyu bir sorunmuş şeklinde görünse de aslında bu şekilde bir durum değildir. Göz kayması iyileştirme edilmediğinde göz tembelliği sorununa sebep olmaktadır. Birtakım göz kayması vakaları gözün yeterli kadar görmemesi ve görmek için zorlanması durumunda oluşmuş bulunan bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sadece görünümü bozan bir mesele olarak algılanmamalı kişinin gelişim düzeyi ne olursa olsun ne olursa olsun göz hekimine görünerek tedaviye başlaması sağlanmalıdır.

Ne Zamana Kadar Sürer?

Bebeğin beyin fonksiyonları geliştikçe, gözlerinin ikisini de eşit bir halde hizada tutmaya adım atar. Bu süre de 6 aya kadar uzayabilir.

Yalancı Şaşılık Nedir?

Kimi zaman bebeklerin gözlerinde kayma varmış şeklinde görünür. Bebek hekime götürüldüğünde aslına bakarsak kayma olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çocukta görme problemi yaratmayan bu durumun çocuğun burun kemerinin gelişmesiyle düzeldiği unutulmamalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Emareleri Nedir?

Bebekler konuşmayı öğrendikleri döneme dek sıkıntılarını sözcüklerle ifade edemezler. Bu yüzden yaşamın ilk dönemlerinde hastalık yada ihtiyaçların anlaşılmasında birtakım problemler olabilir. Bilhassa hastalıklar mevzusunda dikkatli olmak ve birtakım emareler görüldüğünde hekime başvurmak sıhhat bakımından ehemmiyet taşımaktadır.

Gözde Ağrı

Bebeklerde göz kayması sorununda bunun aynı zamanda görmede azalma problemi da meydana gelir. Görme problemi kimi vakit göz ağrısına sebep olur. Göz ağrısını sözcüklerle ifade edemeyen bebeklerde bu durum uykuya dalamama, huzursuzluk ve ağlama ile kendini gösterir. Herhangi bir huzursuzluk hissedildiğinde hekime giderek probleminin deposu ortaya çıkarılmalıdır.

Üç Boyutlu Görüntünün Ortadan Kalkması

Görme problemleri da olabilir. Görme odağının bozulması ve görme yetisinin azalması ile bebekte huzursuzluk, adım atma dönemindeyse denge kaybı, çarpma ve düşmeler çoğunlukla görünür. Bu gibi durumlarda ne olursa olsun bir sıhhat kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir. Anne babalar çocuklarını iyi gözlemlemelidir. Anne ve babanın gözlemleri bebeğin problemi hakkında hekime da düşünce vermesi bakımından {önemlidir}.

Bulanık Görme

Bulanık görme problemi, görme keskinliğinin kaybedilmesine bağlı olarak yaşanmış olan bir sorundur. Bulanık görmenin pek oldukca nedeni vardır. Miyop, Presbiyopi ve şaşılık şeklinde göz hastalıkları bulanık görmeye yol açan etkenler arasındadır. Şaşılık problemi olan kişilerin görmesinde azalma olması görüşün bulanıklaşmasına neden olur. Bulanık görmek yaşamın her anında sorun yaratan ve yaşam standardını bozan bir sorundur. Nedenleri ne olursa olsun araştırılmalı ve bir an ilkin tedaviye başlanmalıdır.

Gözlerin Değişik Tarafa Bakması

Gözlerde kayma olduğu zaman her gözün odağı değişmektedir. Bu odak değişimi kimi zaman tek gözde kimi zaman ise iki gözde birden olmaktadır. Gözlerin değişik tarafa bakması bakış açısını bozmuş olduğu ve görme problemi yarattığı için negatif bir durumdur. Gündelik hayatta bu mesele yüzünden pek çok sorun yaşamak mümkündür. Gözlerde değişik tarafa bakmanın yüz ifadesini de etkilediği bilinmektedir. Bu durumun insan hayatına fizyolojik ve duygusal tesirleri vardır. Bu etkilerin yaşam standardını bozmuş olduğu bir gerçektir. Bu durum karşısında asla beklemeden göz hekimine gidilmelidir. Göz doktorları ihtiyaç duyulan muayene şekilleri ile ihtiyaç duyulan tahlilleri uygulayarak probleminin tespiti ve tedavisini sağlamaktadırlar.

Bebeğin Başını Eğerek Bakması

Bebeklerde görme sıhhatli bir halde gerçekleşmediğinde türlü türlü problemler oluşmaktadır. İyi göremeyen bebeğin çevresini görebilmek için değişik tavırlar göstermesi olağandır. Göz kayması olduğu zaman başlarını her şeyi rahat görebilecekleri biçimde ayarlamak isterler. Bebeklerin gösterdiği bu reaksiyon oldukça insani ve olağan bir tepkidir. Bu gibi durumlarda başın hep aynı tarafa döndürülmesi yada devamlı başın eğilerek bakılması şeklinde davranışlara sebep olmaktadır. Bebeğin bu problemi zaman içinde duruş bozukluklarına da yol açmaktadır. Göz kayması iyileştirme edildiğinde bu sorunların ortadan kalkacağı bilinmektedir.

Göz Yorgunluğu

Gün içinde göz yorgunluğu oluşması için pek oldukca etkenle karşılaşmak mümkündür. Gözlerin bir mevzuda çok fazla dikkatli bir halde haddinden fazla uzun süre odaklanması yorucudur. Yetersiz ışık yada fazla ışık da gözlerin yorulmasına etkendir. Gözde meydana gelen rahatsızlıklar da gözleri yoran sebeplerdendir. Bir daha farklı göz yorgunluğu nedeni de göz kayması problemidir. Göz kayması olan çocuklar gözlerini daha çok görmek için zorlamaktadırlar. Görme çabası içerisinde olan göz zorlandığı için normalden daha çok yorulacaktır. Bu yüzden göz kaymasının geç kalmadan iyileştirme edilmesi ehemmiyet taşımaktadır.

Çift görme

Çift görme can sıkıcı bir durumdur ve oldukca fazla nedeni olabilir. Nedeni ne olursa olsun bu durum insanoğlunun gözlerini ve beynini yoran, bununla birlikte enerjisini tüketen bir sorundur. Bu gibi durumlarda hem baş ağrısı hem de gözlerin çok fazla yorulması da söz mevzusu olmaktadır. Göz kayması olan kişilerde çift görme problemi meydana gelmektedir. Iyileştirme edildiğinde çift görme problemi da düzelecektir. Geç kalmadan iyileştirme olmak oldukca {önemlidir}. Kendiliğinden geçmesini beklemek katiyen mantıklı değildir. Kuşku edildiğinde ilk olarak göz hekimine muayene olunmalıdır. Doktorun yönergeleri doğrultusunda iyileştirme planı oluşturulmalı ve bir an ilkin hastalığın tedavisi sağlanmalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Sebepleri Nedir?

Bebeklerde göz kaymasının doğuştan olabildiği şeklinde vakit içinde türlü türlü sebeplere bağlı olarak gelişebildiği bilinmektedir. Doğuştan olan göz kayması nedenleri genetik sebepler yada annenin gebeyken hastalık geçirmesi problemi olabilmektedir. Sonradan gelişen göz kayması sorunlarında ise çoğu zaman bebek veya çocuğun sıhhat koşulları ile ilgili sebeplerden ötürü göz kayması oluşmaktadır. Sebebi ne olursa olsun teşhisi ve tedavisinin yapılması oldukca {önemlidir}.

Optik Kırılma Problemleri

Miyop, hipermetrop  ve astigmat şeklinde optik kırılma problemleri bebekte görülüyorsa o vakit göz kayması olma olasılığı yüksektir. Bu mevzuda çözüm bulmak için yapılması ihtiyaç duyulan en mühim şey göz hekimine buluşma alarak bebeğin gözlerini muayene ettirmektir.

Genetik

Genetik yatkınlık her mevzuda etken olabilen mühim bir husustur. Bebekler kişisel özelliklerini genler kanalıyla ebeveynlerinden alabildikleri şeklinde sıhhat sorunlarını da genetik olarak alabilmektedirler. Göz kayması mevzusunda da genetik yatkınlık etken olarak görünmektedir. Genetik geçişler ile göz kaymasının olabildiğine dair kanıtlar vardır. Anne yada babasında göz kayması olan bir bebekte göz kayması oluşma olasılığı vardır. Göz kaymasının iyileştirme edilmesi mümkündür ve bir an ilkin tedaviye başlanmalıdır.

Katarakt

Katarakt göz merceğinde oluşmuş bulunan bir gaz problemi olarak bilinmektedir. Çoğu zaman erişkin hastalığı olarak görülse de kimi zaman bebeklerde ve çocuklarda da katarakt problemi olmaktadır. Çoğu zaman cerrahi müdahale ile iyileştirme edilmiş olduğu bilinmektedir. Gözünde katarakt olan bebeklerde iyileştirme yapılmadığında, bir müddet sonrasında göz kayması problemi görülebilmektedir. Sağlıkla ilgili en ufak bir anormallik dahi işaret olarak görülmeli ve hekime danışarak data alınmalıdır. Hekim muayenesinde iyileştirme gerektiren bir netice çıktığında tedavinin aksatılmadan yapılması sağlanmalıdır. Erken teşhis her probleminin daha basit çözülmesini sağlamaktadır, bundan dolayı geç kalınmamalıdır.

Yüksek Yakıcı Hastalıklar

Birtakım yakıcı hastalıklar bebekler için tehlikeli olabilir. Yüksek ateş durumunda beyin yada öteki organlar bu durumdan negatif etkilenmekte ve kimi zaman kalıcı tahribatlar oluşmaktadır. Yüksek yakıcı hastalıklar sebebiyle gözde kayma meydana gelebilmektedir.

Hidrosefali

Hidrosefali birtakım yakıcı hastalıklar sebebi ile oluşmuş bulunan bir hastalıktır. Bu hastalıkta beyin boşluğunda çok fazla oranda beyin sıvısı birikmesi söz mevzusudur. Beyindeki boşluklarda biriken su, başın daha da büyümesine yol açmaktadır. Hidrosefali Sendromu olan bebeklerde göz kayması problemi da görülmektedir.

Gözde Tümör

Gözde bulunan tümörlerin göz damarlarına yada görme merkezine zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Kimi zaman tümörler sebebiyle gözün odağı değişebilir ve göz kayması problemi meydana gelebilir. Göz kayması problemi yaşandığı zaman bütün incelemelerin yapılması bu açıdan {önemlidir}. Kafi incelem yapılmaması tümörlerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Tümörlerin gözden kaçması tehlikelidir. Tümörün iyi huylu olma olasılığı olduğu şeklinde fena huylu olma olasılığı de vardır. Bu yüzden gözle ilgili en küçük bir sorunda hekime gidilmeli ve daha geniş kapsamlı bir muayeneden geçilmelidir. Bilhassa bebek ve evlatların gelişim süreçleri süresince tertipli olarak göz doktoru kontrolünden geçmesi önerilmektedir.

Havale Geçirme

Bebeklerde yüksek ateş sebebiyle havale geçirme problemi yaşanmaktadır. Sıhhat bakımından bu durum oldukca {önemlidir} ve çocuklarda havale geçirme tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Havale geçirme problemi kimi zaman gözde kayma sorununa da yol açmaktadır.

Göz Kanseri

Göz kanseri oldukca hoş olmayan bir hastalıktır. Erken teşhis edilmediğinde görme yetisinin Tamamıyla kaybedilmesi manasına da gelir. Gözde türlü türlü problemlere neden olur ve bu problemlerden birisi de göz kayması problemidir. Göz kanserinin teşhis edilmesi için doktorların ileri tetkikler yapması {önemlidir}. Meydana gelen incelemelerin aksatılmaması hastalıkların daha başlangıç aşamasında iken tespit edilmesi bakımından oldukca {önemlidir}.

Annenin Hamilelikte Geçirdiği Hastalıklar

Hamilelikte kimi vakit aksaklıklar meydana gelir. Annenin yaşamış olduğu hastalıkların bebeğe tesiri olmaktadır. Hamilelikte yaşanmış olan yakıcı hastalıklar, yüksek gerilim yada şeker şeklinde problemler sebebiyle göz kayması problemi oluşabilmektedir.

Down Sendromu

Down sendromu kromozomlarla ilgili bir durumdur. Down Sendromu olan çocuklarda bedensel olarak bağışıklığın düşük olması ve birtakım organların hassasiyeti söz mevzusu olabilir. Down sendromlu çocuklarda oldukca sık görülen bir mesele da görme problemleri  ve göz kaymasıdır. Bu durum hassasiyetle üstüne düşülmesi ihtiyaç duyulan bir mevzudur. Ertelenmesi veya kendiliğinden geçmesi muhtemel değildir.

Kafa Travması

Kafa travmalarında beyin veya gözde hasar oluşma olasılığı yüksektir. Bu yüzden kafa travması geçiren kişide görme problemleri yada göz kayması problemi gözlemlenebilir. Kafa travması yaşayan bir insan için yapılması ihtiyaç duyulan ilk şey o kişiyi hastaneye götürmektir. Travmatik durumlarda hastaların minimum bir gece hastanede gözlem altında tutulması ehemmiyet taşımaktadır. Hasta gözlem süreci süresince göz ve beyin fonksiyonları bakımından denetim edilmelidir.

Kas Yaralanması

Kas yaralanmaları kazalar yada spor sebebiyle oluşabilmektedir. Her sıhhat sorununda olduğu şeklinde kas yaralanması da önemsenmesi ihtiyaç duyulan bir durumdur. Kas yaralanmasının göz kaymasına yol açma olasılığı vardır. Herhangi bir kaza sebebi ile kas yaralanması problemi yaşayan birinin göz kayması olup olmadığı veya görme kaybı yaşayıp yaşamadığı denetim edilmelidir.

Erken Doğum

Erken doğum bebeğin yeterli kadar gelişemeden doğması manasına gelir, düşük doğum ağırlığı problemi görünmektedir. Hem de solunum vs. problemler yaşanması da çoğunlukla olabilmektedir. Bebeklerde erken doğum organların yeterli kadar gelişememesi manasına da gelmektedir. Erken doğan bebeklerde göz kayması problemi görünmektedir. Bu sebepler yakın takipte olması ve nezaret altında tutularak her açıdan iyileştirme edilmesi şarttır.

Sinir Hasarı

Nörolojik problemler bebeklerde ve çocuklarda görünür. Sinir sisteminde yaşanmış olan herhangi bir hastalık yada mesele ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Sinir hasarı sebebi ile bebeklerde görme kaybı, optik kırılma bozuklukları yada göz kayması şeklinde hastalıkların oluşma olasılığı vardır. Erken tanı ve tedavinin daima oldukca mühim olduğu ve sorunların erken tespitinin tedavide mühim olduğu unutulmamalıdır.

Bebeğin Burun Kökünün Basık Olması

Bebeklerde kimi zaman burun kökü basık olabilir. Bu durum çocuklarda şaşılık görünümüne neden olabilir. Çoğunlukla bu durum “yalancı şaşılık” olarak değerlendirilir. Bu tür vakalarda çocuk büyüdükçe burun kemerinin gelişimi sebebi ile şaşılık görüntüsünün düzeleceği düşünülür. Yalancı şaşılıkta görme problemi olmaz. Anne ve babanın göz kayması sanarak paniklemesi normaldir. Teşhis için gene de hekime gidilerek probleminin ne işe yaradığını doktordan öğrenmekte yarar vardır.

Bebeklerde Göz Kayması Tedavisi

Göz kayması problemi olduğu zaman ilk olarak tabip muayenesi sebebi ile doktorun verdiği iyileştirme karar doğrultusunda hareket edilmelidir. Hekim lüzumlu muayene ve tetkikler sebebi ile problemi tespit etmektedir. Bebeğin yaşına ve gelişimsel özelliklerine en elverişli tedavinin belirlenmesi esastır ve tabip çoğu zaman bu hususlara dikkat ederek en doğru iyileştirme şeklini uygulamaktadır. İhmal edilmemesi ihtiyaç duyulan bir durumdur.

Göz Bandı Kullanımı

Bebeklerde göz bandı kullanımı göz kaymasının tedavisinde etkili yöntemlerden birisidir. Bu tedaviye doktorun karar vermesi {önemlidir}. Kişiler kendi başlarına göz bandı uygulamasına karar vermemelidir. Hekim muayenesinden sonrasında göz bandına karar verildiyse çocukta sağlam olan göze göz bandı uygulanır. Göz bandı ile kayma olan gözün daha etken olması ve bu sayede güçlenmesi hedeflenmektedir.

Bir müddet sonrasında göz kaslarının gelişimi ve kaymanın düzelmeye başlaması önemli bir gelişmedir. Göz bandı her gün 2- 3 saat süresince takılmalı ve ondan sonra çıkarılmalıdır. Yalnız ileri dereceli göz kayması durumunda göz bandı 6 saat süre ile takılmalıdır. Bandın takılma süresi mevzusunda tabip yönergelerine elverişli hareket edilmelidir. Rasgele bir halde bandın takılma süresini uzatmak veya kısaltmak yanlıştır.

Egzersizler

Göz kaymasında göz kaslarının tembelliği, güçsüzleşmesi veya birtakım kasların anormal biçimde güçlenmesi olağandır. Hekim tarafınca tavsiye edilen birtakım egzersizlerin tedavide etkili olduğu bilinmektedir. Bu egzersizler tertipli olarak uygulanmalıdır. Bebeklere egzersiz yaptırmak zor olsa bile bu zamanda bu güçlüğe katlanmak ve egzersizleri dikkatsizlik etmemek ehemmiyet taşır. Göz kayması egzersizleri ile göz kaslarındaki dengesizliklerin çözülmesi amaçlanır. Göz kası tembelse emek vermesi, çok fazla kuvvetli ise güçsüzleşmesi ve göz kasları içinde denge sağlanması {önemlidir}. Hekim tarafınca verilen egzersiz listesindeki hareketlere bağlı kalınmalıdır.

Gözlük Kullanımı

Birtakım göz kayması hadiselerinde doktorlar bebeklere gözlük öneri etmektedir. Bebek gözlük kullanamayacak kadar küçükse gözlüğün rahat kullanımı için birtakım önlemler alınmalıdır. Gözlüklerin çocuğun başından düşmesini engellemek amacı ile kullanılan tutturma ürünleri, zincirler vs. bulunmaktadır. Bunlardan en uygunu alınarak ufak evlatların gözlük kullanımı ne olursa olsun nezaret altında tutulmalıdır.

Tavsiye edilen gözlüklerin tertipli kullanımı göz sağlığının düzelmesi bakımından ehemmiyet taşır. Bebek veya evlatların gözlük takmak istememesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Ufaklıklara cazip gelen renkli gözlükler satın alınmalıdır. Sonuç olarak güzel renkler yada desenler ile evlatların dikkati çekilmelidir.

Atropin Göz Damlaları Kullanımı

Bu damlalar tabip tarafınca reçete edilen ilaçlardır. Kimi zaman göz bandı kullanmak olanaksız olmakta veya zor olabilmektedir. Bu gibi durumlarda doktorlar göz bandı yerine geçecek olan damla tedavisini elverişli görmektedirler. Atropin damlası sağlam olan göze damlatılarak bu gözün bulanık görmesine neden olunmaktadır. Sonuç olarak  kayma olan göz kaslarının daha çok emek vermesi için fırsat yaratılmaktadır. Göz damlası rasgele kullanılmamalıdır, tabip tavsiyesi ile satın alınmalı ve doz ayarlaması doktorun önerilmiş olduğu biçimde yapılmalıdır. Damla kullanımında beklenmeyen bir durum görüldüğünde hekime gidilerek denetim sağlanmalıdır.

Göz Kayması Ameliyatı

Göz kayması ameliyatının her yaş grubundan insana uygulanabilen bir ameliyat olduğu bilinmektedir. Bu ameliyat 3 yaşındaki bir bebeğe de 50 yaşındaki bir yetişkine de uygulanabilir. Minik yaşlara uygulanan ameliyatın yetişkinlere nazaran birazcık daha zor olduğu bilinmektedir. Gelişen tıp dünyası imkanları ile günümüzde bu durum birazcık daha kolaylaşmıştır. Bebeklerde ameliyat sonucu öteki iyileştirme seçenekleri denendikten sonrasında alınmaktadır. İlk uygulanan teknikler ile göz kaymasında iyileşme görülmediyse iyileştirme de ameliyat seçeneği denenmektedir. Ameliyat sırasında gözlerdeki kasların konumları, hizalanma durumları değiştirilerek hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Ameliyatta yüzde kırk ile yüzde altmış içinde başarıya ulaşmış olma olasılığı bulunmaktadır.

Bebeklerde Göz Hekimine Gidilmesini Gerektiren Durumlar

Bebek ve evlatların gelişimi sürecinde gelişme ile beraber tertipli olarak rutin göz kontrolü yapılması gereklidir. Çocuklarda göz muayenesinin herhangi bir mesele yoksa dokuzuncu aydan başlayarak başlaması gerektiği düşünülmektedir. Çocuklarda birtakım durumlarda acilen hekime gitmeyi gerektiren durumlar yaşanması mümkündür. Bu emareler görüldüğünde acilen göz hekimine gidilmelidir.

Gözde Senkronik Hareketlerin Kaybı

Doğduktan sonraki gelişme sürecinde dikkatli izlenmelidir. Bilhassa bebeğin görme refleksini kontrol etmek {önemlidir}. Bebekle ilgilenme sırasında parmak göze yakın bir halde ileri geri hareket ettirilerek bebeğin takip edip etmediğine bakılmalıdır. Bebek tek bir noktaya durağan(durgun) bir halde bakıyorsa ve parmak veya cismi takip etmiyorsa kesinlikle hekime gidilmelidir.

Bir Gözün Işığa Duyarlı Olması

Işıklı ortamlarda iken sadece tek bir göz ışığa hassaslaştıysa tek gözü kısma yada kapatma refleksi meydana gelebilir. Bu durum bebeğin gözünün ışığa karşı çok fazla kırılgan bulunduğunu ve rahatsız bulunduğunu gösterir. Hassasiyetin nedeni tabip muayenesi ile tespit edilmelidir. Bu yüzden bu şekilde bir durum gözlendiğinde acilen hekime gitmekte yarar vardır.

Fotoğrafta Kırmızı Reflenin Sarı Görünmesi

Fotoğraf çekimlerinde yansıyan ışık nedeni ile gözün fotoğraftaki görüntüsü kırmızı olmaktadır. Fotoğrafta gözden yansıyan refle kırmızı değil de sarı renkte görünüyorsa gözde bir rahatsızlığın olabileceğini göstermektedir. Çekilen fotoğrafta bu şekilde bir görünüm var ise ne olursa olsun göz hekimine gidilmelidir.

Başın Devamlı Bir Tarafa Çevrilmesi

Bebek yada çocukta bir gözde görme problemi var ise devamlı başını aynı biçimde yana çevirme eylemi gerçekleşecektir. Bunun nedeni görmeye çabalamasıdır. Bu şekilde bir davranış sürekliliği tespit edildiğinde evladı hekime götürmek ve göz muayenesi yaptırmak {önemlidir}.

Adım atma Sırasında Dengesizlik

Bebek yürümeye başladığında arada bir dengesini kaybedip düşebilir. Ancak bu dengesizlik durumu oldukca sık yine ediyorsa, devamlı denge kaybı, düşme yada çarpma durumu gözlemleniyorsa gözde bir mesele bulunduğunu gösteriyor olabilir. Bu yüzden artan denge kaybı durumunda ne olursa olsun göz hekimine gidilmelidir.

Baş Ağrısı

Çocuklarda nadiren de olsa baş ağrısı görülebilir. Baş ağrısı sürekli olarak tekrarlıyorsa göz bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden sürekli olarak baş ağrısı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin göz doktoru kontrolünden geçmesi {önemlidir}. Bu durum kesinlikle dikkatsizlik edilmemeli ve fark edildiğinde derhal hekime gidilmelidir.

Burcu Gündoğan
Burcu Gündoğan
SesliCadde.Net Arkadaşlık Evlilik Sitesinin Yöneticisiyim. Umuyorum ki , Sitemiz sayesinde Hayalini Kurduğunuz Gerçek Aşkı Bulursunuz.!

Hemen Bi Tane Yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bunu Paylaş:

Abone Ol

Popüler

Bunlarda İlginizi Çekebilir
Sevebilirsiniz

Rüyada Abdest Aldırdığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldırdığını görmek tabiri Rüyada abdest aldırdığını görmek Allahü...

Profilo Bulaşık Makinesi e02 Hatası (Çözümü)

Profilo bulaşık makinesi e02 hatası NTC sensör arızası kısaca ısı...

Rüyada Abdest Aldığını Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada abdest aldığını görmek tabiri Rüyada abdest aldığını görmek rahat...

Profilo Bulaşık Makinesi e20 Hatası ( Çözümü )

Profilo bulaşık makinesi e20 Hatası vermesi ısıtıcı pompasında hata olduğu...